הפרקליט
ספר דיויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה, 2009
שם כרך: ספר דיויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה, 2009
עורך: דרור ארד-אילון, יורם רבין, יניב ואקי
רשימת מאמרים
דבר העורכים
דרור ארד-אילון, יורם רבין, יניב ואקי
 
דברים לזכרו של אחי
דני עברי
 
החקירה האחרונה של דיויד וינר
עו"ד דרור ארד-אילון
 
סנה שאוכל - לזכר ד"ר וינר עליו השלום, סניגור ואדם
השופט אליקים רובינשטיין
 
בחייו ובמותו - דברים לזכרו של דיויד
עו"ד יניב ואקי
 
רשימת הפרסומים של ד"ר דויד וינר ז"ל
 
טענת "כשל בייצוג" בערעורים פליליים – דימוי מול מציאות
עו"ד אדוה אלאב וד"ר נטע זיו
 
הבטחת תקשורת חופשית בין עורך דין ללקוח באמצעות חסיון עורך דין לקוח וחובת הסודיות האתית – קריאה לרפורמה
ד"ר לימור זר-גוטמן
 
מה מחייבת האצילות? ייצוג פרטי וייצוג ציבורי בפלילים, אתיקה מקצועית וטובת הלקוח
ד"ר יואב ספיר
 
בחירה "טובה" בלקוח "רע" – על אחריותו המקצועית של עורך הדין לייצג לקוחות לא פופולריים
עו"ד תחיה שחר
 
כל ישראל ערבים זה לזה - בין הסגרה למחויבות יהודית
ד"ר דיויד וינר
 
הגנה מן הצדק באור חוק סדר הדין הפלילי – סדר חדש של הגינות משפטית
פרופ' זאב סגל והשופט אבי זמיר
 
ראיות בשלב גזירת הדין בעקבות הצעת החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה
פרופ' רות קנאי
 
הסכנה שבהרשעה על סמך נשיפה (על בדיקת הנשיפה המתיימרת לאתר נהיגה בשכרות)
ד"ר בועז סנג'רו וד"ר מרדכי הלפרט
 
בדיקת שכרות ללא חשד סביר - הרהורים על החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו - 2005
ד"ר דורון מנשה ועו"ד שי אוצרי
 
בכל זאת אין לבצע את בדיקת הנשיפה ללא חשד סביר; ובוודאי שמסוכן לבסס הרשעה עליה לבדה - תשובה לתגובתם של דורון מנשה ושי אוצרי
ד"ר בועז סנג'רו, ד"ר מרדכי הלפרט
 
ביקורת הדרישה להמצאת ערובה כתנאי לשחרור ממעצר
ד"ר רינת קיטאי-סנג'רו
 
חדירה שלטונית ופרטית למערכות מחשב בראי חירויות האדם
ד"ר שרון אהרוני-גולדנברג
 
בין זיכוי "מחמת הספק" לזיכוי "מחמת הספק הסביר"
עו"ד יניב ואקי ועו"ד מאיה רוזנשיין
 
על היסוד של העדר קנטור בהגדרת ה'כוונה תחילה' - בעקבות דנ"פ 1042/04 ביטון נ' מדינת ישראל (פורסם ביום 27/11/06)
פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר ליאת לבנון-מורג
 
יעילות הבניית שיקול הדעת השיפוטי בהחמרה עם עבריינים חוזרים
פרופ' משה בר-ניב (בורנובסקי) ופרופ' צבי ספרא
 
כמעט כורח? – סייגים לאחריות פלילית כטיעונים לעונש
ד"ר הדר אבירם
 
"סיפור הפשע" מול "סיפורו של הפושע"
ד"ר ליאת פרידגוט-נצר
 
הסדר הטלת אחריות לעברה נגררת – הרהורים על אשמה, מידתיות ונוסחת איזון אחרת
עו"ד הדר דנציג-רוזנברג