הפרקליט
כרך מט(1), דצמבר 2006
שם כרך: כרך מט(1), דצמבר 2006
שנה עברית: כסל"ו התשס"ז
שנה לועזית: דצמבר 2006
עורך אחראי: ד"ר יורם רבין
עורך משנה: גב' נטע פיבישביץ'
רשימת מאמרים
הקדמה
השופטת (בדימוס) דליה דורנר, יו"ר המערכת
 
מלכת הראיות נ' טארק נוג'ידאת - על הסכנה שבהודאות שווא וכיצד להתמודד עמה
השופטת (בדימוס) דליה דורנר
 
גורל ומשפט
פרופ' נילי כהן
 
שקיעתה, אך לא מותה, של הרב-תרבותיות
פרופ' אמנון רובינשטיין
 
"נקי יהיה מביתו": עניין אישי באישור עסקה של חברה
ד"ר דוד האן
 
קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו - 2006
ד"ר אלון קלמנט
 
דוקטרינת "ההסכמה מדעת" - ההסדר התרופתי הראוי מקום בו הופרה זכותו של המטופל לאוטונומיה
ד"ר נילי קרקו-אייל
 
טענת "אין להשיב לאשמה" - בחינה מחדש
השופט מרדכי לוי
 
הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך: בית המשפט המנהלי, בג"ץ ומה שביניהם
ד"ר יורם רבין ועו"ד תמיר שאנן (רו"ח
 
הרחבת האכיפה בשל אי-קיום צווים שיפוטיים
עו"ד משה קשת