הפרקליט
כרך נז - צפי פרסום 2024
שם כרך: כרך נז - צפי פרסום 2024
שנה עברית: התשפ"ד
שנה לועזית: 2024
עורך: יניב ואקי ואלון רודס
עורך אחראי: יורם רבין
רשימת מאמרים
מחשבים מסלול מחדש בשוק העבודה המודרני
דפנה שמואלביץ
 
סימטריה במשפט
יובל ליבדרו
 
סירת דייג עזתית, האם תמימה? האם ברת החרמה?
יואב הריס
 
האדפטציה של הנורמה המדעית לצרכי ההוכחה המשפטית: הצעה להערכה מחודשת של הלכת דאוברט ומצגורה
גל רוזנצוויג