הפרקליט

על כתב העת

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של כתב העת "הפרקליט" של לשכת עורכי הדין.

כתב העת "הפרקליט", שרואה אור משנת 1943, הינו כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל. כיום נערך הפרקליט בשיתוף עם הפקולטה למשפטים של המסלול האקדמי, המכללה למנהל, ורואה אור פעמיים בשנה. כתב העת מהווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט, והוא מצוטט תדיר הן בפסיקת בתי-המשפט והן בכתיבה של מלומדים.

יו"ר המערכת הוא פרופ' יורם רבין.

עורכי כתב העת הם ד"ר יניב ואקי ועו"ד אלון רודס.