הפרקליט
ספר מני מזוז
שם כרך: ספר מני מזוז
עורך: יורם רבין, יניב ואקי, אלון רודס וגיא רובינשטיין
חברי מערכת: עוזי פוגלמן, אליקים רובינשטיין, דינה זילבר, שרית דנה, ערן גולן, מנחם שטאובר, נטע זיו, יובל מרין
רשימת מאמרים
הליך חקיקת חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016: מודל לניהול ולהנהגה מקצועית של יועץ משפטי
רחל גוטליב
 
מני מזוז ושירות הביטחון הכללי
אלי בכר