הפרקליט
כרך נ(1), דצמבר 2008
שם כרך: כרך נ(1), דצמבר 2008
שנה עברית: כסלו התשס"ט
שנה לועזית: דצמבר 2008
עורך: עו"ד יניב ואקי
עורך אחראי: ד"ר יורם רבין
עורך משנה: גב' נטע פיבישביץ'
רשימת מאמרים
דבר העורכים
ד"ר יורם רבין ועו"ד יניב ואקי
 
מהפכת השפיטות: הערכת מצב
פרופ' דפנה ברק-ארז
 
מרחב הסמך של בית המשפט העליון 2004-1950
פרופ' יורם שחר
 
הנוהגים השופטים בניגוד לשיפוטם?
פרופ' משה בר ניב ופרופ' רן לחמן
 
בין רשלנות בנק (באנגליה) לרשלנות המדינה (בישראל) - נזק כלכלי טהור בעוולת הרשלנות בראי הפסיקה החדשה, ניתוח והערכה במבט השוואתי
ד"ר תמר גדרון
 
על חוקתיות ועל סבירות: בעקבות בג"ץ 5636/01 בקמן נ' שר העבודה והרווחה
ד"ר מיכל טמיר
 
הלכת פיצול הסעדים בין בתי משפט שונים והלכת העיקר והטפל- בין המצוי על תקלותיו לרצוי על תקוותיו
ד"ר יצחק כהן
 
פרשנות לגיטימית או התערבות הפוגעת ביציבות המשפטית? גישת הפרשנות התכליתית על פרשת דרכים
עו"ד ישראל ציגנלאוב