הפרקליט

בעלי תפקידים מכהנים

יו"ר המערכת

עורך

עורך


פרופ' יורם רבין


ד"ר יניב ואקי


עו"ד אלון רודס

                 קורות חיים  

קורות חיים

קורות חיים

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברות וחברי המערכת מהפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המכללה למינהל

בר אורטל, מור חכם, אריאל לוי, מור משה, שלי סוטיל, יואב סמואלוב, שרון קנובליך, הילי שוורץ, הדר שחר, אביהו ששון

 

 

מנהל האתר

 עו"ד אלון רודס